mos.nsacz.pl Zespół Placówek Nowy Sącz
Strona główna Archiwum Pracownicy MOS Kontakt
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nowy Sącz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Nowym Sączu Międzyszkolny Ośrodek Sportowy MOS
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zajmuje sie organizacją zawodów sportowych
dla dzieci i młodziezy szkolnej z terenu Miasta Nowego Sacza.
 

Jesteśmy na Facebooku 

 

 Strona SRS

  Instrukcja rejestracji w systemie SRS

 

 RODO

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Lenartowicza 4, 33-300 Nowy Sącz

  1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Sączu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Sączu reprezentowany przez Kierownika.
  3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz w sposób zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z prośbą o udzielenie informacji.

 

MOS w Nowym Sączu